Przykład podłączenia przycisku 5-sensorowego do centrali alarmowej Integra Satel.
Zasilanie +12V z wyjścia wysokoprądowego OUT4 (można do jednego wyjscia podłączyć
wszystkie przyciski w całym domu, dzięki temu mamy wspólną masę)
Wyjścia OC z wyłącznika podłączone do wejść centrali Z1 do Z5
Podświetlenie klawisza L4 sterowane z centrali z wyjścia
OUT9 (wyłączony pin L4 na dip switchu czerwonym).
Podświetlenie szkła P sterowane z centrali z wyjścia OUT5 np.
po zmroku podświetlają się wszystkie wyłączniki na ustalony
przełącznikiem niebieskim kolor (wączony pin P na dip
switch czerwonym).
Przełącznik niebieski przykładowo załączone wszystkie kolory
(kolor pseudo-biały, mieszanina barw RGB).
Pobór prądu w wersji 5-sensorowej, panel w trybie czuwania, bez
naciskania klawiszy, maksymalna jasność ustalona potencjometrem:
wyłączone podświetlenie szkła – 7mA [ 0,084W ] (przełącznik dip-switch niebieski w pozycji OFF)
załączamy 1 kolor z palety RGB - 70mA
załączamy 2 kolory – 130mA
wszystkie kolory aktywne w pozycji ON - 200mA.
dokładamy do pieca i wciskamy wszystkie klawisze jednocześnie (hm tylko po co..) - 350mA
Jak widać pobór prądu zależy jedynie od ustawionej jasności podświetlenia i ilości załączonych kolorów, same
sensory pobierają jedynie 7mA czyli 0,084W, w wersji max 2,4W (nikt nie wciska 5 klawiszy naraz więc
pomijamy zużycie prądu przez diody podświetlające klawisze). Oczywiście można zmniejszyć jasność wtedy
około 130mA przy 3 kolorach naraz.
Panel w wersji 1-sensorowej będzie pobierał około 3mA w czasie czuwania i ~45mA przy aktywnych
wszystkich kolorach RGB .