Zasilanie / typ wyjść

Od strony elektrycznej możliwe opcje to:

12V / OC

- zasilanie 12V DC
- wyjścia typu OC (Open Collector)

Specyfikacja 12V OC

12V / +12V

- zasilanie 12V DC
- wyjścia typu +12V

Specyfikacja +12V

12V / NO (*NC)

- zasilanie 12V DC
- wyjścia przekaźnikowe NO

Specyfikacja 12V PK

24V / OC

- zasilanie 24V DC
- wyjścia OC

Specyfikacja 24V OC

24V / +24V

- zasilanie 24V DC
- wyjścia typu +24V

Specyfikacja +24V

24V / NO (*NC)

- zasilanie 24V DC
- wyjścia przekaźnikowe NO

Specyfikacja 24V PK